The Eight Immortals - Timeaxis Digital Studios Co., Ltd.
Ch
R
E
T
U
R
N
The Eight Immortals

Director: Huang Jianzhong
To star: Huang Weide / Zhao Yi / Li Qian / Luo Wenbo / Xu Haiqiao / Li Zhixi / Xin Peng / Zhao Xiaosu / Guo Jiulong / Lu XingyuThe very high lord found Penglai Fairyland when he was traveling on East Sea after drinking. He set spontaneously 8 positions for immortals and wanted to select 8 people from the mortal world so that the fame of Penglai eight immortals could be achieved. But the last person who was about to become immortal fell inadvertently into the trap carefully designed by snake spirits from the Western Regions. The homing of the eight immortals was forced to suspend temporarily. The evil plot of the snake spirits from the Western Regions was cracked during the homing of the last immortals and thanks to that, the fame of the eight immortals homing could finally be achieved.

VFX Director: Chen Yi

Art Director: Fei Ying

Chief Technology Officer: Zhu Jiming

VFX Coordinators: Yu Jingqiu / Jiang Shan / Zou Qi / Shen Danlu


Compositing Supervisor: Chen Yanfei

Compositing Artists: Wei Yahan / Wang Yongzhi / Qiu Suyuan / Sun Wei / Wang Yi/ Chen Zhipeng / Zhang Yujie / Wang Li / Shi Liang / Jiang Meiling / Cheng Guanghui / Sun Yukun / Ni Guan

3D Supervisor: Wei Li

3D Artists: Liu Shaolu / Shen Xufeng / Han Chao / Huang Yongxiang / Li Xiang / Zhang Bing / Chen Yuan / Huang Junwen / Shao Weifeng / Yang Yi / Tang Zikai / Yu Hui / Zhang Linshuang / He Xinquan / Wang Nana / Liu Yonghai / Zhou Zhou


Digital Matte Painters: Gao Minghan / Xu Dan / Ye Tianyuan


Opening & Ending Title Sequence and Trailer Editors: Liu Binhai / Gao Peipei / Niu Tong / Yu Tianen

Opening & Ending Title Sequence Designer: Wang Leijian


Original Material

Final Effect

Filming On-Set

Final Effect