Ch
R
E
T
U
R
N
Xiang Mi Chen Chen Jin Ru Shuang

Director: Zhu Ruibin
To star:  Yang Zi / Deng Lun / Chen Yuqi / Luo Yunxi
Produced by Perfect World Pictures, directed by senior Hong Kong director Zhu Ruibin, starred by Yang Zi, Quan Lun, ect.The visual effect scenes of the drama account for over 80% of the total scenes. Timeaxis provides exclusive visual effect production for the play , has provided hundreds of actors to create the marvellous heaven palace scenes, and dozens of magic arts and creatures, in order to restore the fantasy world in the novel. 

VFX Director: Chen Yi

Art Director: Fei Ying

Project Producer: Ji Haiying

Technology Director: Zhu Jiming

VFX Supervisor: Shen Xufeng

Production Manager: Yu Jingqiu

Project Producer: Liang Zhen

Producer Assistant: Wang Jing / Hu Jing / Gao Youzhen

Lead Coordinator: Fei Xuming

VFX Coordinator: Li Chuanhui / Ni Qimeng / Ding Jing / Liu Wei

On-Set VFX Guidance: Shen Xufeng / Li Bing

On-Set FX Assistant: Xu Qingbin / Song Ci / Zhang Baoping


Hangzhou Team:

Art Supervisor: Tian Ao

Lead Artist: Zhao Lishuang

Artists: Wu Ziyu / Hao Zhicheng / Jin Lai / Chen Jialuo / Li Chuang / Gao Jingya / Fang Zheng / Li Zhaojian

3D Director: Shen Xufeng

Modeling Supervisor: He Xinquan

Modelers: Zheng Senjun / Pan Jinping / Wen Yuehua / Ma Xiangdong / Pan Qinglan / Li Bing / Gao Yuchao / Han Qi / Ji Xian / Fan Mengrui / Li Ge / Feng Lu / Liu Zhuhua / Lan Jian

Animation Supervisor: Han Chao

Animators: Chen Baolin / Tian Chengjing / Zhao Wenhao / Huang Xu / Zhang Zhijian / Chen Jie / Zhang Wei

Scene Supervisor: Chen Yuan

Scene Designers: Xiu Duo / Ying Kangyong / Ma Fuming / Ling Xiaoyan / Huang Jie / Pang Haoxi / Cui Mingjun / Cai Baorun / Chen Jiachen / Zheng Jiqiang

Matchmove Supervisor: Li Wei

Matchmovers: Ge Yaoyao / Liu Jing / Wang Ying / Yu Chao / Sun Xiaomeng / Yin Li / Huang Yongxiang

Render Supervisor: Zhang Yan

Render Artists: Gao Yuchao / Jin Man / Zhao Deliang

FX Supervisor: Cai Lin / Zhang Bing

Lead FX Artists: Ruan Bingbing / Li Jintao / Wu Lei / Wang Chenhong / Zou Jicai / Li Xiang / Zhang Zhou / Zhang Rui / Liu Ziwen / Jin Tao / Zhang Linfeng / Guo Shuqin

Compositing Director: Hang Wei

Compositing Supervisor: Wang Yongzhi / Chen Zhipeng

Compositing Dept.1: Wei Yahan / Qian Jie / Cui Jihui / Niu Pengyu / Chen Hang / Huang Fuyu / Huang Haohai / Hou Liangliang / Wu Zhoupeng / Lai Zhipeng / Xu Yingzhi / Xu Jinxin / Yue Xuejiao / Tao Ming / Huang Wei / Liu Rongrong / Ni Jiayuan / Pi Jialin / Wang Qingfeng / Ye Luowei / Zhu Yang / Fu Xusheng

Compositing Dept.2: Wang Haixing / Huang Shuaiye / Li Kai / Shui Liang / Yu Chenglu / Dong Minne / Wu Simiao / Tang Zhilin / Zeng Meng / Jia Zhaoyun / Zeng Tao / Tian Huiying / Nie Lianlong / Wang Wenze / Zhang Lu / Chen Siyu / Liu Yue / Wang Ling / Zhu Ying / Zhang Meng / Zhang Batan / Zhang Wen / Wu Yue

Lead Roto Artist: Cui Jihui / Qian Jie

Roto Artist: Fu Xusheng / Huang Wei / Liu Rongrong / Ni Jiayuan / Pi Jialin / Shen Jiamin / Shi Weijie / Tao Ming / Wang Qingfeng / Zhu Yang / Xu Yingzhi / Ye Luowei / Wang Zhen


Shandong Team:

Production Supervisor: Ji Furong

VFX Coordinators: Hou Kunzhi / Jiao Yucheng / Yang Li

Lead Artist: Cong Tengfei

Artists: Lin Chenchen / Liu Fengrong

3D Director: Leng Jichao

3D Supervisor: Liu Shenyang

Matchmovers: Han Hepeng / Qi Yongheng

Animators: Zheng Fa / Liu Weijie

FX Aritists: Liu Guancheng / He Yuqing / Ren Guangheng

Compositing Director: Zhang Yujie

Compositors: Bao Mingyue / Liu Yulong / Wang Shuli / Liu Wenbin / Li Xiaotong / Chen Tingting / Du Jiabin / Sun Qingxin

Roto Artists: Yu Chuan / Ren Sha / Wang Xiao / Zhang Hongyan / Jiang Wenjing / Gong Weihua / Hu Minghui / Liu Xue / Li Xiyun / Wang Yong / Wang Xinping / Yang Huixiang / Yang Mingjiang / Zhang Xin / Fu Jiawei / Zhang Shipeng / Yang Hongqi / He Shuyi / Pan Linli / Shi Hui / Shao Yuesheng / Chu Qingshuai / Zhuang Xiaomin / Tang Xinlei / Yin Hailong / Miao Chunyang / Tao Yuanyuan

Packing Artists: Guo Lingyao / Yao Xinyu / Jin Tianjun / Yao Zhaogang / Zeng Xiaomin

Editor: Feng Zhixiang / Du Xiaoyan

Colorist: Zhang Min


Digital Matte Painting
Concept Art
Concept Art